งานѻวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2549
11-22 สิงหาคม 2549

จัดโดย กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 
Certificate of Appreciation From NSTDA by
Minister of Science and Technology
Dr.Pravich Rattanapian
 
THE PAPER FOLD AIRPLANE COMPETITION
 
NANOWAVE (Japan) President Mr. Hiroshi Inagaki, MTEC Mr.Atomo Yukimune and Mitsuko Enterprise(Japan) President Mr. Takehiro Eguchi  
Dr. Hiroshi Taoda and Company Staff
 
NANOTEC Booth
 
The goods for sale at NANOTEC Booth

 

home

Copyright (C) 2013 Nonami Science (Thailand) Co., Ltd. All Right Reserved.

style8 style66">Copyright (C) 2013 Nonami Science (Thailand) Co., Ltd. All Right Reserved.

>