งานѻวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2547
25 - 29 สิงหาคม 2547
จัดโดย กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 
 
 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ทรงเสด็จเปิดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ประจำปี 2547 ณ อุทยานวิทยาศาสตร์แห่งชาติทรงทอดพระเนตรเยี่ยมชมผลงานทางด้านวิทยาศาตร์ของบริษัท และทรงรับมอบของที่ระลึกจากทางบริษัท

home

Copyright (C) 2013 Nonami Science (Thailand) Co., Ltd. All Right Reserved.

ht (C) 2013 Nonami Science (Thailand) Co., Ltd. All Right Reserved.

>